Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

Više je blagoslovljen onaj koji daruje, nego onaj koji prima!


 zanimljive priče - poučne priče


Mladi student na jednom sveučilištu krenuo je u šetnju sa svojim profesorom. Dok su šetali i razgovarali ugledaše pokraj puta par starih cipela koje su, po svemu sudeći, pripadale siromašnom seljaku koji je u blizini radio u polju i koji je privodio kraju svoj posao.
Student reče profesoru:
“Idemo se našaliti sa seljakom: sakrit ćemo mu cipele, a zatim ćemo se skloniti iza grmlja i gledati  njegove reakcije dok ih bude tražio.”
Profesor mu odgovori: “Mladiću, nikada se nemoj šaliti na račun tuđe nevolje i bijede. Budući da si bogat, možeš sebi priuštiti veće zadovoljstvo od ovog siromaha. Stavi zlatni novčić u svaku njegovu cipelu, a tada ćemo se sakriti i gledati  njegovu reakciju.”

Student to i učini i obojica se skloniše iza nekog grma u blizini. Seljak je završio svoj posao i ubrzo došao preko polja do mjesta uz put gdje je ostavio svoj kaput i cipele. Dok je oblačio kaput, gurnuo je nogu u jednu cipelu i otkrio da mu je nešto u cipeli. Prvo je pomislio da je kamenčić, ali ubrzo shvati da je to zlatni novčić.
Sav u čudu pogleda u novčić, osvrnu se oko sebe, te počne promatrati novčić neko vrijeme. Ponovo se osvrnuo na sve strane, ali nije vidio nikoga. Stavio je novčić u svoj džep, te nastavio obuvati drugu cipelu. Ali njegovo iznenađenje je bilo još veće kada je i u njoj pronašao novčić.
Odjednom su ga savladale emocije. Bacio se na koljena, podigao glavu prema nebu i glasno počeo izgovarati molitvu u znak zahvalnosti. U njoj je govorio o svojoj bolesnoj i bespomoćnoj ženi i svojoj djeci koja su bez kruha, a zahvaljujući nevidljivoj ruci koja mu je poslala novac, oni će biti spašeni.
Student je ostao duboko ganut, sa suzama u očima. 

Profesor ga upita: “Je li bi bio sretniji da si se našalio sa ovim seljakom nego što si sada?” 

Mladić mu odgovori: “Naučili ste me lekciji koju nikada neću zaboraviti. Sada stvarno razumijem ove riječi koje prije nisam razumio: ‘Više je blagoslovljen onaj koji daruje, nego onaj koji prima!‘” 


 
  • Mudrosti #14 - Čuvaj se žurbe, jer ona uvijek dovodi do kajanja: onaj koji žuri govori prije nego što sazna, odgovara prije negoli nešto shvati, odluči prije negoli provjer...
  • Poslovice 8 - Umijeće odabiranja ljudi nije ni izdaleka toliko teško koliko umijeće omogućavanja odabranima da postignu puninu svoje vrijednosti. (Napoleon Bonaparte) *...
  • Poslovice - Adam, prvi čovjek, izgubio je sve zbog jabuke. Ako hoćeš u miru živjeti, slušaj, gledaj i šuti! Ako je drugima dozvoljeno, tebi nije. Ako možeš, ne padaj u t...
  • Latinske poslovice - Poslovice su sažeta, ustaljena, nepromjenjena veza riječi koja iskazuje iskustvo, pouku ili mudrost (u rečenici joj često prethodi najava : "kao što kažu",...